Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
  Nimi: ANVES Oy
  Y-tunnus: 3021108-7
  Osoite: Valakuja 2 A 7
  Postinumero: 02770
  Postitoimipaikka: Espoo
  Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@anves.fi
 2. Rekisterin käyttötarkoitus
  Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
  – Henkilön tunnistautumiseen
  – Käyttöoikeuksien hallintaan
  – Tilauksien käsittelyyn ja toimittamiseen
  – Tilastointiin ja sivuston kehittämiseen
  – Markkinointiin (vain luvan antaneilta)
  – Kontaktointiin henkilöä tai hänen tietojaan koskevissa asioissa
 3. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
  Henkilön tietoja kerätään ja käsitellään henkilön suostumuksella. Suostumukseksi riittää myös selaimen evästeiden hyväksyminen verkkosivustolle (mm. tilastointia varten).
 4. Rekisterin tietosisältö
  – Yrityksen nimi
  – Y-tunnus
  – Sähköpostiosoite
  – Puhelinnumero
  – Käyttäjätunnus
  – Salasana (salatussa muodossa)
  – Postiosoite (tilaustietoja varten)
  – Maksutavan tiedot (tarkempi tieto sisällöstä ilmenee tilausehdoissa)
  – Sosiaalisen median yhteystiedot
 5. Tietojen säilytysaika
  Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan henkilön palvelemiseksi tai lain edellyttämäksi ajaksi.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin kerätään tietoja:
  – Henkilön itse lähettämiä tietoja
  – Selaimen tiedot mm. tilastointia varten
  – Viranomaisen pitämät rekisterit
  – Verkkosivuilla käytössä olevat analytiikkatyökalut ja kyselyt
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle ilman henkilön hyväksyntää.
  Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.
 8. Evästeiden (keksit/cookies) käyttö
  Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on vierailijan verkkoselaimeen tallennettava tieto, joka mahdollistaa mm. henkilön tunnistautumisen, sivuston parantamisen ja kävijätilastoinnin.

  Kävijätilastojen avulla parannamme verkkosivujemme sisältöä, yhteensopivuutta ja helppokäyttöisyyttä. Tunnistamiseen käytettäviä evästeitä käytetään mm. sisäänkirjautumiseen ja yhteensopivuuden takaamiseen.

  Henkilö voi itse poistaa tai estää evästeet käyttämänsä selaimen evästeasetuksista. Tämä saattaa kuitenkin vaikuttaa negatiivisesti sivuston toimivuuteen ja käyttökokemukseen.
 9. Rekisterin suojaus
  Tiedot siirretään suojatun yhteyden ylitse ja mm. salasanat tallennetaan salatussa muodossa.
  Rekisteri ja sitä säilövä järjestelmä on suojattu salasanoilla, suojatulla yhteydellä ja muilla tietoturvaa parantavilla menetelmillä.
  Järjestelmät pidetään ajan tasalla ja tarvittaessa tukemattomat tai vanhentuneet järjestelmät poistetaan käytöstä.
 10. Automaattinen päätöksenteko
  Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.
 11. Rekisteröidyn oikeudet
  Henkilöllä on oikeus pyytää hänestä kerättyjä tietoja ja niiden poistamista.
  Pyynnön voi lähettää yllä mainittuihin osoitteisiin ja pyyntö pyritään käsittelemään 14 vuorokauden kuluessa pyynnön vastaanotosta.
  Tarkastus- ja poistopyyntö on maksuton. Takaamme kuitenkin vain yhden pyynnön suorituksen vuosittain per henkilö.

  Henkilöllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

  Henkilöllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

  Henkilöllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

ANVES Oy pidättää oikeudet muuttaa tämän tietosuojaselosteen tietoja ja sääntöjä.

Päivitetty 5.5.2022